revize-hromosvodu

Revize hromosvodů Praha | Revize hromosvodu LPS

Neexistují žádná zařízení ani metody, které by umožňovaly modifikovat přírodní atmosférické úkazy do té míry, že by mohly zabránit výbojům blesku. Údery blesku do staveb, nebo v jejich blízkosti (nebo inženýrských sítí spojených se stavbami) jsou nebezpečné pro lidi, samotné stavby, jejich obsah a instalace stejně jako pro inženýrské sítě. Proto je nutné použití opatření pro ochranu před bleskem.


Druhy revize hromosvodů:


Výchozí revize hromosvodů:
Tato revize se provádí po nové montáži hromosvodu. Výchozí revizí hromosvodu se zjistí, jestli hromosvod je v celém rozsahu schopný bezpečného provozu. Tyto revize hromosvodu budete potřebovat například pro kolaudaci objektu. Revize hromosvodu se nejčastěji provádějí v lhůtách 4 roky dle normy EN 62305-3.

Periodická revize hromosvodů:
Tato revize hromosvodu se provádí u většiny objektů po 4 letech dle normy EN 62305-3. Rozhodně by jste tuto revizi hromosvodu neměli podceňovat. Touto revizí hromosvodu zjistíte, jestli se stav Vašeho hromosvodu nezhoršil a jestli bude zapotřebí znovu hromosvod přizemnit nebo naměřené hodnoty jsou dostačující. Periodickou revizí hromosvodu a tím zjištění celkového stavu hromosvodu předejdete nebezpečí poškození Vašeho majetku nebo toho nejdůležitějšího - Vašeho zdraví. Další věc proč nepodceňovat revize hromosvodu je Vaše pojistka na nemovitost. Pojišťovna by nemusela plnit po předložení propadlé revize hromosvodu.

Mimořádná revize hromosvodů:
Tato revize hromosvodu se provádí například po úderu blesku do objektu, nebo po demontáži hromosvodu ohledně opravy střechy, zateplení objektu a následné montáže hromosvodu zpět apod... Mimořádnou revizí hromosvodu se zjistí, jak byl hromosvod po úderu blesku poškozen. Po opravách střech většinou hromosvod usazuje firma, která střechu opravovala a tak by mimořádná revize hromosvodu mohla zjistit nedostatky po následné montáži.


Lhůty revize hromosvodů:

1. Kritické systémy úplná revize
1 rok
2. Ostatní
2 a 4 roky


Při zjištění závad po revizi hromosvodu se můžeme domluvit na jejich odstranění. Závady by se měly odstranit v co nejkratším termínu, aby nedošlo k poškození majetku nebo k ujmě na zdraví. Po odstranění závad Vám potvrdíme jejich odstranění v revizní zprávě.