revize-elektrospotrebicu

Revize elektrospotřebičů Praha|Revize elektro spotřebičů

Revize elektrospotřebičů se provádějí dle normy ČSN 331600 ed.2. Během provozování elektrospotřebičů platí předpisy vycházející ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a na něj navazujícího zákona č. 306/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podle paragrafu 101 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možné ohrožení jejich života a zdraví, které se týkají při výkonu práce.

Postup provádění revize elektrospotřebičů a elektro nářadí:

- Elektrospotřebiče oštítkujeme Id. čísly.
- Elektrospotřebiče proměříme a jejich hodnoty zapíšeme do jejich revizních karet.
- Na každý elektrospotřebič vytvoříme revizní kartu.
- U revize elektrospotřebičů vyzkoušíme jejich chod a správnou funkčnost.
- Na závěr obdržíte celkovou zprávu na všechny revidované elektrospotřebiče.

Rozdělení revize elektrospotřebičů dle užívání:

Skupina A - Elektrospotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli.
Skupina B - Elektrospotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.).
Skupina C - Elektrospotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách.
Skupina D - Elektrospotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely atp.).
Skupina E - Elektrospotřebiče používané při administrativní činnosti.

Lhůty pravidelné revize elektrospotřebičů:

Skupina A - Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání.
Skupina B - Revize elektrospotřebičů jsou prováděny v rozmezí - 1x3 až 1x6 měsíců.
Skupina C - Revize elektrospotřebičů jsou prováděny v rozmezí - 1x6 až 1x24 měsíců.
Skupina D - Revize elektrospotřebičů jsou prováděny v rozmezí - 1x12 až 1x24 měsíců.
Skupina E - Revize elektrospotřebičů jsou prováděny v rozmezí - 1x12 až 1x24 měsíců.


U provádění revize elektrospotřebičů a elekro nářadí počítáme s drobnými opravami. Při zjištěné větší závadě Vám doporučíme, zda elektrospotřebič nebo nářadí opravit anebo vyřadit s ohledem na cenu za opravu, která by mohla být vetší nežli zakoupení nového elektrospotřebiče nebo nářadí.