proc-je-nutne-provadet-revize

Proč je nutné provádět revize elektro


Připomínky k důležitosti provádění revize elektro:


  • Elektřina není vidět a to nejhorší je, že Vás dokáže ohrozit na zdraví a na životě. Revizemi elektro předejdete úrazu elektrickým proudem.
  • Po revizi elektro budete vědět v jakém stavu je Vaše provozované elektrozařízení například elektrospotřebiče, elektroinstalace a hromosvody.
  • S pravidelnými revizemi elektro si snížíte riziko nebezpeční požárů a také újmy na zdraví a majetku.
  • Revize elektro zpravidla odhalí možné příčiny poškození elektrozařízení dříve, než k němu dojde a tím v závěru předejdete spousty problémům.
  • Revizemi elektro můžete ušetřit i peníze. Revizemi elektro ušetříte náklady za opravu a pořizování nových elektrozařízení, které jsou porovnáním s cenami za revize elektro nepatrné.
  • Revize elektro vyžadují platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky. Zejména podle zákona č.: 262/2006 Sb. (zákoník práce), zákona č. 309/2006 Sb.
  • V případě požáru (pojistné události), nebo úrazu elektrickým proudem Vám pojišťovna nevyplatí pojistnou částku nebo plnění výrazně zkrátí, pokud nemáte vypracovanou revizi elektro a nebo máte revize elektro již propadlé.
  • Inspekční orgán (Inspektorát práce) Vám může udělit finanční pokuty až do výše 2.000.000,- Kč, dle zákona č.: 251/2005 Sb.
  • Revize elektro je jedním ze základních požadavků při certifikaci na ISO. Je pravidlem, že při každém auditu na ISO budete muset předkládat platné revize.