revize-elektroinstalace

Revize elektroinstalace Praha | Revize elektrorozvodů

Druhy revize elektroinstalace a revize elektrorozvodů do 1000 V:


Výchozí revize elektro:
Tato revize elektroinstalace nebo revize elektrorozvodů se většinou provádí u nové elektroinstalace. Výchozí revize elektroinstalace bude následně zapotřebí například při kolaudaci. Pro nové odběrné místo, kde bude následně umístěn elektroměr, bude zapotřebí výchozí revize elektroinstalace odběrného místa PRE nebo ČEZU. Při předložení této výchozí revize elektro a Vaší přihlášky k odběrnému místu Vám bude osazen elektroměr.

Periodická revize elektro:
Tato revize elektroinstalace nebo revize elektrorozvodů se provádí dle normy ČSN 33 1500 viz. níže lhůty revize elektroinstalace a revize elektrorozvodů do 1000 V. Revize elektroinstalace se nejčastěji provádějí po 5 letech. Periodickou revizí elektroinstalace se zjišťuje celkový stav elektroinstalace a elektrorozvodů. Při zhoršení stavu elektroinstalace a následné zjištění závad, které se musí odstranit, aby se zachoval bezpečný chod elektroinstalace a elektrorozvodů do budoucna a tím předešlo k úrazům elektrickým proudem.

Minořádná revize elektro:
Tato revize elektroinstalace nebo revize elektrorozvodů se provádí po úpravách nebo opravách elektroinstalace. Většinou tyto revize budou vyžadovány při kolaudaci nebo u kontroly jiného správcovského institutu. Touto revizí elektro se zjišťuje celkový stav opravené elektroinstalace a jestli elektroinstalace bude schopna bezpečného provozu.


Lhůty revize elektroinstalace a elektrorozvodů do 1000 V:

Revize elektroinstalace a elektrorozvodů - podle prostředí
1. základní
5 let
2. normální
5 let
3. studené
3 roky
4. horké
3 roky
5. vlhké
3 roky
6. mokré
1 rok
7. se zvýšenou korozní agresivitou
3 roky
8. s extrémní korozní agresivitou
1 rok
9. prašné s prachem nehořlavým
3 roky
10. s otřesy
2 roky
11. s biologickými škůdci
3 roky
12. pasivní s nebezpečím požárů
2 roky
13. pasivní s nebezpečím výbuchu
2 roky
14. venkovní
4 roky
15. pod přístřeškem
4 roky

Revize elektroinstalace a elektrorozvodů - podle výskytu osob
1. prostory určené pro shromažďování více než 250 osob. (v kulturních nebo sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy, apod.)
2 roky
2. zděné obytné a kancelářské budovy
5 let
3. rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení
3 roky
4. objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupeň hořlav. C2, C3
2 roky
5. pojízdné a převozné prostředky
1 rok
6. prozatimní zařízení staveniště
0,5 roku


Při zjištění závad po revizi elektroinstalace a elektrorozvodů se můžeme následně domluvit na jejich odstranění nebo je může odstranit i jiná firma oprávněná provádět práce na elektrických zařízeních. Po odstranění závad se potvrdí jejich odstranění v revizní zprávě. Závady by se neměly podceňovat, aby nevzniklo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.